Oplechovanie atiky Pozink

Nový produkt

Oplechovanie atiky slúži na oplechovanie atikových a požiarnych múrov, prípadne iných vystupujúcich konštrukcií nad strešnú rovinu pri plochých aj šikmých striech.

Pozink Zinkomag Aluzinok

Pozinkované plechy sú už dlho overený materiál najmä pri výrobe trapézových a vlnitých plechov, falcovaných strešných krytinách, oplechovaní striech, okien, fasád a ako najčastejšie používaný je pozinkovaný odkvapový systém. Nespornou výhodou pozinkovaných plechov je ich nízka cena. Na tieto plechy sa odporúča zaobstarať nátery, ktoré je nutné obnovovať. Pozinkované plechy sú vrstveným materiálom, v ktorom sa najpriaznivejšie vlastnosti ocele spájajú s ochranným pôsobením zinkovej vrstvy proti korózii. Žiarovo pozinkovaná oceľ sa vyrába súvisle. Oceľový plech valcovaný za studena sa priebežne prečisťuje, žíha, a v roztavenej zinkovej kúpeli pozinkuje. Obojstranný náter zinku chráni nielen mechanicky, ale aj chemicky – tzn. proti korózii.

Hlavné výhody povrchu Pozink:

 • dlhá životnosť
 • odolnosť voči korozii
 • dlhodobý estetický vzhlad
 • dlhodobá tvárniteľnosť
 • minimálna údržba
 • možnosť recyklácie a šetrnosť k životnému prostrediu
ZINKOMAG je galvanizovaná oceľ s povrchom ZnAlMg. Tento povrch vzniká žiarovým zinkovaním. Zinočnatá zliatina obsahuje 0,8-1,0% hliníka a 0,8-1,0% horčíka. Zinkovo-hliníkovo-horečnatý povrch ZINKOMAG je v porovnaní s bežným žiarovým zinkovaním charakteristický zvýšenou odolnosťou voči korózii. A to vďaka obsahu horčíka (Mg) a hliníka (Al). ZINKOMAG je skvelým riešením vo všetkých odvetviach priemyslu, kde sa používajú materiály galvanizované tradičným spôsobom, ale najmä v prostredí ohrozenom výskytom korózie.

Hlavné výhody povrchu Zinkomag:
 • skvelá odolnosť voči korózii
 • chránené rezné hrany
 • možnosť zvárania, veľmi dobrá priľnavosť povrchu
 • výborná odolnosť voči poškriabaniu
 • možnosť maľovať tento povrch

Aluzinok je plech obojstranne pokrytý zlúčeninou hliníka a zinku v procese horúcej galvanizácie, čo je podobný proces ako žiarové zinkovanie. Aluzinok spĺňa najprísnejšie kritéria odolnosti plechu voči atmosferickej korózií a korózií vo vlhkom prostredí. Percentuálny podiel prvkov: hliník 55%, zinok 43,4% a kremík 1,6% umožňuje dosiahnút' vysokú odolnosť voči korózií vd'aka "samohojivej" schopnosti získanej katódovou ochranou zinku. Naša spoločnost'  používa len Aluzinok s povrchom 185 g/m2 ( výrobok s 25-ročnou zárukou).

Hlavné výhody povrchu Aluzinok:

 • 2-6 krát väčšia odolnost' voči atmosferickej korózií (v závislosti od agresivity prostredia)
 • lepšia elasticita povrchu
 • katódová ochrana na rezných hranách
 • odolnosť voči vysokým teplotám (do 315 stupňov Celzia bez akýchkol'vek zmien na povrchu)
 • nižšia hmotnost' (do 3%) v porovnaní s ohňovo pozinkovanou ocel'ou
 • väčšia odolnost' voci korózií v prípade Salt Spray Test
Pozink Pozink Aluzinok
Aluzinok materiál